Site Admin Officer (ธุรการประจำโครงการ) Zone ราชพฤกษ์-เทิดไท

สมัครงาน ค้นหางาน Site Admin Officer (ธุรการประจำโครงการ) Zone ราชพฤกษ์-เทิดไท

AP (Thailand) Public Company Limited – กรุงเทพฯ – AP (Thailand) Public Company Limited บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The City, The Address, The Centro, Rhythm และ Life@ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ Site Admin Officer (ธุรการประจำโครงการ) Zone ราชพฤกษ์-เท…ิดไท เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา เป็นผู้ติดตามการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นผู้จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผู้บันทึกฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการปฏิบ…

23 July 2015 | 7:08 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments