SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่

หางาน มองหางาน SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) – จังหวัดสงขลา – ่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่ *สนับสนุนแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย *ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ *ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ทีมการตลาดสาขา เพื่อกระตุ้นยอดขายบัตรเครดิตของสาขา *จัดทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการการขายบัตรเครดิตของภาคใต้ตอนล่าง *แจ้งข่าวสารข้อม…ูลยอดบัตรเครดิตของสาขาให้เป็นปัจจุบันทุกวันทุกสาขา *เตรียมแผนงานการหายอดบัตรเครดิตประจำเดือนและช่วยในการสุ่มตรวจระบบบริการสาขา *รวบรวมและตรวจสอบเอกสารจากสาขา *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : เงินเดือนตามโครงสร้าง + สวัสดิการตามตำแหน่ง สวัสดิการ : สำหรับพนักงานประจำ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน – คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1…

29 July 2017 | 5:23 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments