Sous Chef ปฏิบัติงานที่ เกาะช้าง จ.ตราด

สมัครงาน งาน หางาน Sous Chef ปฏิบัติงานที่ เกาะช้าง จ.ตราด

โรงแรมสีมาธานี – จังหวัดตราด – โรงแรมสีมาธานี โรงแรมสีมาธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 โดยใช้ชื่อแรกว่า Sima Thani Sheraton Chain Sheraton ต่อมาเป็นการบริหารงานโดย บริษัท สีมาธานี จำกัด มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ บรรยากาศภายในโรงแรมเป็นบรรยากาศของความเป็นอีสาน ตกแต่งตามแบบศิลปะอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากขอม โดยนำมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารโรงแรมมี 5 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น และอาคารทาวเวอร์วิงมี 6 ชั้น มีห้องพักรวม 265 ห้อง ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง ทั้งหมด 14… ห้อง เพื่อการพัฒนาการให้บริการงานธุรกิจโรงแรมให้ดำเนินก้าวหน้าขึ้นไป บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานตามตำแหน่งต่อไปนี้ Sous Chef ปฏิบัติงานที่ เกาะช้าง จ.ตราด ควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแลเกี่ยวกับการผลิตอาหาร และควบคุมพนักงานในแผนกครัวทั้งหมดวันต่อวัน และแทนหัวหน้าพ่อครัวกรณีไม่อยู่ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ Service Charge,ประกันสังคม,กองทุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ,ชุดยูนิฟอร์ม,อาหาร,งานเลี้ยงวันเกิด,และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย คุณสมบัติผ…

12 August 2015 | 1:02 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments