Stage Actor ด่วน พัทยา

รับสมัครงาน หางาน Stage Actor ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเช้า 09.30 – 11.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล…คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ทุกเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศิลปะแสดงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการแสดง หรือเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความกล้าแสดงออก 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ : แผนกบุคคล โรงละคร ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ ถนนเทพประสิทธิ์ โทร 02-694-2008, Mobile: 0953709383 หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail address :hr@panjaluck.com เป…

30 July 2017 | 7:01 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments