(STGT-HY) จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับสมัครงาน งานว่าง (STGT-HY) จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – สูงสุด 4 เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – ค่าโทรศัพท์ – เงินช่วยเหลือพนักงาน – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : (STGT-HY) จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดของงาน – ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน – กำกับดูแลให้…พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย – จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย – ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ สามารถขับรถยนต์ได้และมี…

12 April 2019 | 10:35 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments