Storekeeper สโตร์ (สาขา รพ. กรุงเทพ พัทยา)

สมัครงาน งาน งานว่าง Storekeeper สโตร์ (สาขา รพ. กรุงเทพ พัทยา)

กรุงเทพฯ – อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ) ทำการรับสินค้าประจำวันจากผู้จัดหา เช็คคุณภาพ, จำนวน, วันหมดอายุ และราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนการเก็บรักษาที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด ยืนยันว่าได้มีการทำใบเบิกหรือมีคำอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกอาหารหรือของที่ขอเบิกตามใบเบิก จัดเตรียมรายการ market list ประจำวัน รายงานความเสียหายที่เกิดจากการแตกหักและเน่าเสีย รายงานของเก่าค้างและขายช้าให้ผู้จัดการหน่วยทราบ รักษาสุขอนามัยในบริเวณที่รับสินค้าและห้องสโตร์ รักษาอุณหภูมิในบริเวณห้องสโตร์และห้องเย็น ดูแลระบบการเก็บเ…รายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบหลัก: งานสโตร์ (Storing) ทำการบันทึกสินค้าทุกรายการที่ถูกส่งเข้ามาในห้องสโตร์อย่างถูกต้อง ยืนยันได้ว่าสินค้าทุกชนิดที่ผ่านออกไปจากห้องสโตร์นั้น ทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือ ไม่ต่ำกว่าปริมาณสต๊อกขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ปรับปรุงรายการในบัตรบันทึกประจำวันให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันกับฝ่ายจัดซื้อและผู้จัดการหน่วยเป็นประจำ ร่วมทำการตรวจเช็คสินค้าคงคลังเป็นประจำทุกเดือน รายงานรายการที่บันทึกไม่ถูกต้องตรงกันกับสินค้าที่เหลือจริง งานรับสินค้า (Receiving…

23 July 2015 | 6:31 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments