Supervisor (สัญญาจ้าง)

สมัครงาน งานว่าง Supervisor (สัญญาจ้าง)

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด – จังหวัดนครราชสีมา – บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2510 เป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างชั้นนำของคนไทย ดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC หรือ Turnkey ครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดหางานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาของอาคาร โรงงาน และระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เราให้บริการงานก่อสร้างวิศวกรรมครบทุกสาขาแบบครบวงจร (One Stop Services) ได้แก่ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล โยธา HVAC ระบบท่อ แล…ะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานของบริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมครอบคลุมการให้บริการใน 5 กลุ่มธุรกิจ โดยแยกตามลักษณะการให้บริการและความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 1. ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า 2. ฝ่ายธุรกิจพลังงาน 3. ฝ่ายงานโครงการ / ฝ่ายงานก่อสร้าง 4. ฝ่ายงานระบบ 5. ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ 6. ฝ่ายธุรกิจพลังงานพิเศษ Supervisor (สัญญาจ้าง) ควบคุมงานก่อสร้างฐานรากคอนกรีต อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด) 2. ประกันชีวิต+อุบัติเหตุกลุ่ม 3. ตรวจสุขภ…

17 December 2017 | 7:15 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments