Supervisor – HR โรงงานเพชรบูรณ์

รับสมัครงาน งานว่าง Supervisor – HR โรงงานเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ – าตามผลประกอบการ) เงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) การประกันชีวิตกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กระเช้าเยี่ยมไข้/คลอดบุตร เงิน และน้ำผลไม้ช่วยเหลืองานอวมงคล ชุดฟอร์มพนักงานประจำร้าน Squeeze เบี้ยขยันรายเดือน ทุนการศึกษาบุตร ผลิตภัณฑ์ Tipco ราคาพนักงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน กิจกรรม Happy Workplace (ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีความสุขในสถานที่ทำงาน) อื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด ตำแหน่ง : Supervisor – HR โรงงานเพชรบูรณ์ รับสมัครด่วน… ! รายละเอียดของงาน – สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน – ดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน – วางแผนการพัฒนาพนักงาน – ควบคุมและบริหารงานธุรการให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ – วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้าน…

15 March 2018 | 11:57 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments