Supervisor Planing (หัวหน้างานวางแผนการผลิต)(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

รับสมัครงาน กำลังหางาน Supervisor Planing (หัวหน้างานวางแผนการผลิต)(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – ประจำปี 5. นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 6. ประกันสุขภาพกลุ่ม 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ 10. รางวัลอายุงาน 11. รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) 12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 13. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ 14. แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน ตำแหน่ง : Supervisor Planing (หัวหน้างานวางแผนการผลิต)(ประจำโรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเ…. กำหนดงบประมาณประจำปี และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 6. สนับสนุนวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ทันต่อการผลิต 7. ดูแล Inventory วัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานจังหวัสมุทรสาคร,ประจำโรงงานระยอง(นิคมอมตะซิตี้) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 28 – 35 ปริญญาตรี/ โท สาขาการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กา…

8 December 2015 | 11:40 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments