SUPERVISOR – SAFETY

สมัครงาน มองหางาน SUPERVISOR – SAFETY

ตำบลแม่รำพึง, อำเภอบางสะพาน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – นการทำงาน – จัดทำแผน โครงการ มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยนอกงาน รวมถึงวิเคราะห์วางแผน โครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา – ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 2 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ( พูด , อ่าน , เขียน ) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC ) และโปรแกรมสำเร็จรูป มีคว…ามละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะเป็นผู้นำ มีทักษะในการศึกษางาน , วางแผนและติดตามงาน สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณอุษา ปิ่นศิริ/ คุณกนกชาติ มีแก้ว โทร : 032-691-403-7…

12 September 2017 | 10:55 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments