System Analyst (ประจำเครือพญาไทและเปาโลฯ)

รับสมัครงาน หางาน System Analyst (ประจำเครือพญาไทและเปาโลฯ)

เครือโรงพยาบาลพญาไท – กรุงเทพฯ – เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาล เปาโล มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “สร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต” และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงานดังนี้ System Analyst (ประจำเครือพญาไทและเปาโลฯ) 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 08 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏ…ิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : *รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง ระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน และทำงานร่วมกับ Senior Programmer Analyst ในการพัฒนาระบบงานที่ออกแบบไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ร่วมงาน สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ตรวจสุขภาพประจำปี – ค่ารักษาพยาบาลฟรี – ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว – ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ค่าฌาปนกิจศพ – สวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อา…

25 August 2015 | 10:59 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments