Technical Advisor (นครราชสีมา)

หางาน มองหางาน Technical Advisor (นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – ป็นทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย สวัสดิการ โบนัส คอมมิชชั่น ค่าน้ำมันรถยนต์ เบี้ยเลี้ยง ค่าเสื่อมยานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ เงินกู้ยืม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เสื้อยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Technical Advisor (นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน – ผลักดันสินค้าถังบำบัด ถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทาง ผู้แทนจำหน่าย , โครงการ – จัดทำรายงานการขายรายงานต่อผู้บังคับบัญชา – จัดทำเอกสารใบเสนอราคา – ประสานงานต่างๆให้ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน จังห…กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยการออกแบบและพัฒนาด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ภายใต้ Concepts : The Architecture Engineering รวมทั้งผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำภายใต้ชื่อ DOS ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องสวนทางกลับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง บริหารงานในเชิงกลยุทธ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเ…

29 May 2018 | 10:49 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments