Technical Engineer

หางาน ค้นหางาน Technical Engineer

บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จำกัด – จังหวัดกาญจนบุรี – ู่ในมาตรฐานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้นทุนการแข่งขัน และความสามารถในการส่งมอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของคู่ค้าอย่างสูงสุด Technical Engineer รับผิดชอบดูแลและควบคุมการผลิต, เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน รับผิดชอบดูและระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโรงงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สัญญาจ้างครั้งละ 6 เดือนถึง 1 ปี และจะได้รับพิจารณาเป็นพนักงานประจำเมื่อมี ผลการทำงานผ่านตามเกณฑ์ของบริษัทฯ อัตรา : 1 เงินเดือน…น อาหารเสริม สำหรับพืช (Fertilizer, Hormone, MicroNutrient Formulators) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งเน้นเป็นพิเศษในการพัฒนาและทำสูตรพิเศษยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับ Regional/ Global Formulation and New Law & Regulation ซึ่งมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีเทคโนโลยีการผลิต วิยาการและเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสูง และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงปัจจัยข้อได้เปรียบให้อย…

24 November 2017 | 3:51 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments