Technical Solution

หางาน งานว่าง Technical Solution

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา Technical Solution – ให้การสนับสนุนการบริการทางด้านเทคนิค การหา Solution ให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำการทำงานเกี่ยวกับคอนกรีต – ตรวจสอบสาเหตุปัญหาของคอนกรีต ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ…ะกันชีวิต 14.ประกันสังคม 15.ตรวจสุขภาพประจำปี 16.ค่าน้ำมัน (ในตำแหน่งที่ต้องใช้รถ/กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) 17.การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก 18.วันหยุดพักร้อนประจำปี 19.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ขึ้นไป/ปี 20.งานเลี้ยงสังสรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาด้านก่อสร้าง 2. ประสบการณ์ในงานคอนกรีต 0-1 ปี 3. ความรู้ด้านคอนกรีต ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 4. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสาร 5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเ…

17 May 2018 | 7:29 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments