TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEWประจำสาขา ต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00

หางาน งานใหม่ TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEWประจำสาขา ต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดนครศรีธรรมราช – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEWประจำสาขา ต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00 – 14.00 น. TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขา ต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00 – 14.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงาน สาขานครศรีธรรมราช ลักษ…ณะงาน บริการธุรกรรมทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าประจำสาขา อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า 3. สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนได้ (ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง จังหวัด นครศรีธรรมราช วิธีการรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาดังก…

21 November 2015 | 8:30 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments