TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี,ราชบุรี วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559

สมัครงาน มองหางาน TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี,ราชบุรี วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดกาญจนบุรี – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี,ราชบุรี วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี,ราชบุรี วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี (สาขาลูกแก)ชั้น4 ล…ักษณะงาน บริการธุรกรรมทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าประจำสาขา อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า 3. สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนได้ (ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี,ราชบุรี จังหวัด กาญจนบุรี วิธีการรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวันแ…

9 January 2016 | 8:20 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments