TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560

หางาน งานใหม่ TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดปราจีนบุรี – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 ลงทะเบียนเวลา 08.30…าระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า 3. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้ (ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า) สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จังหวัด : ปราจีนบุรี วิธีการรับสมัครงาน : ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สามารถมาร่วม…

30 March 2017 | 12:14 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments