TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

งาน หางานใหม่ TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดชุมพร – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ลงทะเบียนสมัครงานเวลา 8.30 – 13…ดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า 3. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้ (ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง จังหวัด : ชุมพร วิธีการรับสมัครงาน : ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สา…

30 March 2017 | 4:28 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments