TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

งาน หางานใหม่ TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น…. สมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางประอิน (อยุธยา) ลักษณะงาน • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร อัตรา : – เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษ…

8 June 2017 | 6:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments