Temporary Customer Mortgage Staff ประจำโครงการ Aspire สาทร – ตากสิน ใกล้ BTS วุฒากาศ สัญญาจ้าง 3 เดิอน

หางาน กำลังหางาน Temporary Customer Mortgage Staff ประจำโครงการ Aspire สาทร – ตากสิน ใกล้ BTS วุฒากาศ สัญญาจ้าง 3 เดิอน

สาทร, กรุงเทพฯ – จังหวัดตาก – ระจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง) – สิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย – อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ ตำแหน่ง : Temporary Customer Mortgage Staff ประจำโครงการ Aspire สาทร – ตากสิน ใกล้ BTS วุฒากาศ สัญญาจ้าง 3 เดิอน รายละเอียดของงาน – ติดต่อประสานงานและตรวจสอบเอกสารในการขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร – จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อตรงเวลา – ติดต่อประสานงานกับพนักงานขายเพื่อขอเอกสาร – งานอื่นๆที่ได้รับม…อบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการ Aspire สาทร – ตากสิน ใกล้ BTS วุฒากาศ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 500 บาท/วัน คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานได้ดี สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน) ประจำที่ ประจำโครงการ Aspire สาทร – ตากสิน ใกล้ BTS วุฒากาศ ทำงานเวลา 9.00-18.00น. สัญญาจ้าง 3 เดือน สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัคร…

25 November 2015 | 11:24 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments