THiNKNET เปิดรับสมัคร Senior Software Developer [ กรุงเทพฯ]

งาน งานใหม่ THiNKNET เปิดรับสมัคร Senior Software Developer [ กรุงเทพฯ]

กรุงเทพฯ – Thinknet เกี่ยวกับเรา บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างองค์กรและบุคลากรในแนวทางที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหา และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมี 2 สาขา คือ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ ตำแหน่ง Senior Software Developer [ กรุงเทพฯ] รายละเอียดของงาน พัฒนา Front end ทั้ง Web Application (ReactJS) พัฒน…า Back end ด้วย Node.js เพื่อให้ Client ทุก ๆ Platform สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบ Database (MongoDB, MySQL) ให้เหมาะสมกับ Application ที่พัฒนา คุณสมบัติ เข้าใจและใช้งาน HTML, CSS, JavaScript (ES6) และ Web Responsive ได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนา Front end ด้วย ReactJS หรือ React Native และ Back end ด้วย Node.js ได้ สามารถพัฒนาและใช้งาน Git ได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการทำ Testing (Unit Testing, Integration Testing, System Testing) พร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเ…

20 July 2018 | 3:06 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments

comments