Tops Plaza สาขาสิงห์บุรีเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการแผนกทุกแผนก

รับสมัครงาน หางานใหม่ Tops Plaza สาขาสิงห์บุรีเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการแผนกทุกแผนก

จังหวัดนนทบุรี – ),อ่างทอง (ทุกอำเภอ),สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),สระบุรี (ทุกอำเภอ),ลพบุรี (ทุกอำเภอ),ชัยนาท (ทุกอำเภอ),อุทัยธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 15,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น สามารถทำงานได้ตามเวลาห้าง • สามารถทำงานเป็นกะได้ • มีวันหยุด 6 วันต่อเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไรของแผนกให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารและดูแลบุคลากรภายในแผนก 3.บริหารแผนกให้มีสินค้าที่ถูกสุขลักษณะด้านความปลอดภัย 4…

12 January 2019 | 11:53 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments