Trainer ประจำ ฟิตเนส ศูนย์การค้า MAYA (เชียงใหม่)

รับสมัครงาน มองหางาน Trainer ประจำ ฟิตเนส ศูนย์การค้า MAYA (เชียงใหม่)

SF Corporation Public Company Limited – จังหวัดเชียงใหม่ – Responsibilities เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในสายงาน มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ บุคลิกภาพดี SKILLS PREFERRED None FACULTY PREFERENCES None Type: งานประจำ Experience: ไม่มี Categories: การแพทย์และสุขภาพ…

18 September 2015 | 7:18 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments