Training officer (พนักงานแผนกฝึกอบรม)

หางาน หางานใหม่ Training officer (พนักงานแผนกฝึกอบรม)

ไทย – การสร้างแรงจูงใจ 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 4. มีนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท บริษัท ซีโค่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขา ประเภทธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก/ธุรกิจระหว่างประเทศ ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2556 จำนวนพนักงาน : 20 – 50 คน ลักษณะธุรกิจ นำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์เลเซอร์ อิงค์เจท ผ้าหมึก หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หม…1.คัดเลือกบุคลการ 2.ฝึกอบรมและพัฒนาให้กับทีมงานขาย 3.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย ให้กับ พนักงาน 4.พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ทีมงานขาย สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าอาหาร ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี 2. มีทักษะด้านการสื่อสาร มีทักษะด้าน…

2 February 2017 | 11:59 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments