Transport Safety Engineering (Sales Engineer)

หางาน หางานใหม่ Transport Safety Engineering (Sales Engineer)

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย ประเภทสารเคมี ก๊าซ และปิโตรเลียม ด้วยมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ OHSAS 18001 โดยมีสาขาที่ให้บริการ 7 สาขา บริษัทฯก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 380 ล้านบาท สวัสดิการ – กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนเงินทดแทน – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัสประจำปี – เครื่องแบบพนักงานปฏิบัติการ – อบรมพัฒนาตาม Career Path – สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน…กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ 100% ตำแหน่ง : Transport Safety Engineering (Sales Engineer) รายละเอียดของงาน 1.นำเสนอขายอุุปกรณ์และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า 2.ดำเนินการหาลูกค้าและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในและลูกค้าต่างชาติตามเป้าหมายของบริษัท 3.เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และปิดการขายเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 4.เข้าพบปะเยี่ยมลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริกา…

10 April 2017 | 10:33 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments