TravelPro รับสมัคร Web Developer 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน งานใหม่ TravelPro รับสมัคร Web Developer 1 ตำแหน่ง

สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ – ดุสิต, ดุสิต, กรุงเทพฯ – บริษัท Travel Pro Dot Com Co.,Ltd. ต้องการรับ Web Developer เข้าทำงาน พัฒนางาน Web Application ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของทางบริษัทครับ คุณสมบัติ สำคัญ จบการศึกษาเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นเขียนโปรแกรมได้ เข้าใจ Algorithm สามารถใช้ ASP.NET (VB.NET หรือ C#) ได้ มีความรู้พื้นฐานด้าน OOP (Object-Oriented Programing), HTML, AJAX, Javascript, CSS มนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ 0 – 1 ปี (จบใหม่หรือยังไม่มีงานทำ) คุณส…มบัติ พิเศษ มีความรู้พื้นฐานด้าน MVC (Model-View-Controller), TDD (Test-driven development หรือ Test Driven Design), SQL เข้าใจหลักการ ORM (NHibernate) เคยพัฒนางานที่ใช้ ASP.NET MVC เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท แล้วแต่ความสามารถ เวลาทำงาน 8:30 – 17:00 สวัสดิการ(ต้องพ้นโปรก่อน) ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน, เที่ยวประจำปี สถานที่ทำงาน อยู่อาคารพานิชดุสิตธานี ใกล้ BTS สถานีศาลาแดง, MRT สถานีสีลมครับ ลักษณะการทำงานเป็นแบบพี่ ๆ น้อง ๆ สบาย ๆ การแต่งกายมาทำงานก็เหมือนบริษัทท…

9 December 2016 | 7:40 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments