TRLP Co.,Ltd รับสมัครงาน 1.หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา 2.วิศวกรโยธา 1 อัตรา

สมัครงาน งานใหม่ TRLP Co.,Ltd รับสมัครงาน 1.หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา 2.วิศวกรโยธา 1 อัตรา

บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด์ฯ – ภาคเหนือ – ะจำสำนักงานใหญ่เชียงราย – เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี,โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – อายุ 28 ปี ขึ้นไป – มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป – สามารถปิดงบได้ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป และ โปรแกรม office 2. วิศวะกรโยธา 1 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่เชียงราย – เพศชาย วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกร วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – อายุ 28 ปี ขึ้นไป – มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้สง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป – สามารถเขียนแบบได้ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด…บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย น่าน และพะเยา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14,612 ไร่ บริษัทมีนโยบายในการขยายพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัท จำหน่ายพันธุ์กล้ายางพันธุ์ดี และเปิดศูนย์รับซื้อยางพารา ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา รับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น ยางก้อนถ้วย และขี้ยาง โดยบริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป ดังนี้ 1. หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา ปร…

4 June 2016 | 7:34 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments