True (outsource) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและขายสินค้าทรู ประจำ True Center Shop (Kiosk Shop) in Makro แมคโครสาขา แมคโครศาลายา แมคโครปทุมธานี แมคโครบางบอน แมคโครสาธร ประมาณรายได้ 18,000 ขึ้นไป

รับสมัครงาน งานว่าง True (outsource) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและขายสินค้าทรู ประจำ True Center Shop (Kiosk Shop) in Makro แมคโครสาขา แมคโครศาลายา แมคโครปทุมธานี แมคโครบางบอน แมคโครสาธร ประมาณรายได้ 18,000 ขึ้นไป

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด Marketing Event Booth Design Samanar&tour Management outsource True (outsource) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและขายสินค้าทรู ประจำ True Center Shop (Kiosk Shop) in Makro แมคโครสาขา แมคโครศาลายา แมคโครปทุมธานี แมคโครบางบอน แมคโครสาธร ประมาณรายได้ 18,000 ขึ้นไป True (outsource) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและขายสินค้าทรู ประจำ True Center Shop (Kiosk Shop) in Makro แมคโครสาขา แมคโครศาลายา แมคโครปทุมธานี แมคโครบางบอน แมคโครสาธร ประมาณรายได้ 18,000 ข…ึ้นไป รับสาขาละ 2 คน ***นัดสัมภาษณ์ ที่ตึกทรูรุ่งโรจน์พระราม 9 วันจันทร์ ที่2 กรฏาคม 13.00 น *** ***รบกวนอ่านรายละเอียดก่อนสมัครค่ะ*** ระเวลาการจ้างงาน ***ทดลองงาน 3 เดือนแรก*** สัญญาจ้างต่อทุกๆ 3 เดือน (ตามการประเมินของบริษัท) **การต่อสัญญาจ้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทรูโดยอาจอ้างอิงจากผลตอบแทน การทำงานของพนักงาน เป็นต้น*** สาขา Makro ที่เปิดรับ แมคโครศาลายา แมคโครปทุมธานี แมคโครบางบอน แมคโครสาธร ลักษณะงาน ** ทำงานคล้ายๆ True Shop ** -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim Promotion & Smartphone…

3 July 2018 | 6:15 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments