True Shop รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop สาขา ชะอำ เพชรบุรี ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (outsource)

รับสมัครงาน หางาน True Shop รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop สาขา ชะอำ เพชรบุรี ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (outsource)

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด – จังหวัดเพชรบุรี – บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด Marketing Event Booth Design Samanar&tour Management outsource True Shop รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop สาขา ชะอำ เพชรบุรี ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (outsource) True Shop รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop สาขา ต่างจังหวัด ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (outsource) ***หากผ่านสัมภาษณ์ พนักงานจะต้องสะดวกเข้าอบรม เป็นระยะเวลา 12 วัน ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของภาคนั้นๆ*** **ขั้นตอนการสัมภาษณ์ จะต้อง Test ข้อสอบ และ… • สุรินทร์ • อำเภอ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ • ร้อยเอ็ด • เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด • กาฬสินธุ์ • อำเภอ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ • True Shop ภาคตะวันออก • ชลบุรี • โลตัสสัตหีบ ชลบุรี • แหลมทอง บางแสน ชลบุรี • โลตัสชลบุรี • โลตัสอู่ตะเภา ชลบุรี • เทสโก้โลตัส บ้านสวน ชลบุรี • ระยอง • ซีเค ปลวกแดง ระยอง • โลตัสบ้านฉาง ระยอง • โลตัส มาบตาพุด ระยอง • True Shop ภาคกลาง • สุพรรณบุรี • โลตัสอู่ทองสุพรรณบุรี • ราชบุรี • โลตัสราชบุรี • เพชรบุรี • ชะอำ เพชรบุรี • นครปฐม • โลตัสกำแพงแสน นครปฐม • ลพบุรี…

9 February 2019 | 5:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments