VP HR / HR Manager (ประจำนิคมสมุทรสาคร)

หางาน งานว่าง VP HR / HR Manager (ประจำนิคมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – – ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน – ปรับค่าจ้างประจำปี – ประกันอุบัติเหตุ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสังคม – วันหยุดประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันลาต่าง ๆ ตามกฏหมาย – ชุดยูนิฟอร์ม – ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมสภาพ(เฉพาะตำแหน่ง) – ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) – ค่าที่พัก (ตามลักษณะงาน) – เบี้ยเลี้ยง (ตามลักษณะงาน) – เงินช่วยเหลืองานสมรส – เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ – สัมมนา/ฝึกอบรม – งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี ตำแหน่ง : VP HR / HR Manager (ประจำนิคมสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน – วางแผน กำกับด…วามปลอดภัยของบริษัท – สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สถานที่ปฏิบัติงาน Samut Sakhon Industrial Estate ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง และประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD อย่างน้อย 5 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หร…

17 March 2017 | 11:58 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments