Waitress and Waiter

งาน งานใหม่ Waitress and Waiter

กรุงเทพฯ – งพนักงาน 1. กองทุนเลี้ยงชีพ 2. ประกันสุขภาพ LMG เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน 3. ประกันสังคม 4. ประกันชีวิต AIA 5. วันหยุด 8 วัน ต่อเดือน 6. ได้สิทธิพักร้อน 7 วันขึ้นไป ตามอายุงาน 7. วันนักขัตฤกษ์ 14 วัน 8. วันเกิดรับวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน 9. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน รับ 3,000 บาท วันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน 10. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี รับ 10,000 บาท 11. รางวัลพนักงานยิ้มจากใจ หยุด 1 วัน 12. ทัศนาจร ประจำปี 13.. งานเลี้ยงพนักงานประจำปี 14. งานเลี้ยงพนักงานดีเด่นประจำปี 15. เงินเดือนขึ้นป…Salary : เงินเดือน 0 – 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Bangkok [ ] Education : การศึกษา Vocational Certificate ปวช Experience : ประสบการณ์การทำงาน 0 Year (ปี) Gender : เพศ Female หญิง Age : อายุ Non-Specific ไม่จำกัดอายุ Unit : จำนวนรับ 4 อัตรา New Graduated : นักศึกษาจบใหม่ Yes รับพิจารณา Foreigner : ชาวต่างชาติ No ไม่รับพิจารณา Disabled : ผู้พิการ No ไม่รับพิจารณา Welfare สวัสดิการ ผลประโยชน์ ขอ…

16 June 2018 | 7:35 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments

comments