Walk In Interview ตำแหน่ง Telesales Supervisor ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 58 ที่อาคารซี พี ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 รับลงทะเบียน

รับสมัครงาน งานใหม่ Walk In Interview ตำแหน่ง Telesales Supervisor ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 58 ที่อาคารซี พี ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 รับลงทะเบียน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – In Interview ตำแหน่ง Telesales Supervisor ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 58 ที่อาคารซี พี ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 รับลงทะเบียน – บริหารทีมขายซึ่งเป็นพนักงานขายประเภท Freelance ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ กลุ่มทรู ให้ได้ตามเป้าหมาย – ติดตาม และประเมินผลการขาย พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานขายให้-สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานขาย รวมถึง กระตุ้นพนักงานขายให้ขายได้ตามเป้าหมายที่กำ…จากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดสื่อสารคมนาคมไทย ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ทรูมูฟ, ธุรกิจออนไลน์ หรือ ทรูออนไลน์ (ประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริม บริการโครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์ และบริการ WE PCT หรือบริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา), ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก หรือ ทรูวิชั่นส์, ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ หรือ ทรูมันนี่, และ ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ หรือ ทรูไลฟ์ Walk…

17 September 2015 | 10:44 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments