Web Application Developer/ Mobile Application Developer

รับสมัครงาน งานว่าง Web Application Developer/ Mobile Application Developer

Premier education – กรุงเทพฯ – ทำงานและพูดคุยกับคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานแบบ agile development ในรูปแบบของ start-up environment ตำแหน่งงานมีให้ผู้สมัครเลือกทำตามความถนัดดังนี้ Web application developer ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท ใช้ภาษา java เป็นหลัก ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทำงานร่วมกับนักพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน้าเว็บและเซอร์เวอร์ Web application developer (server) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร่วมกับน…ักพัฒนาด้าน UI/UX สร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสมระหว่างหน้าเว็บและเซอร์เวอร์ ออกแบบแอพพลิเคชั่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสถียร และประสิทธิภาพของระบบ System/Network Engineer มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย และข้อดีข้อเสียของการวางระบบรูปแบบต่างๆ ออกแบบ/แนะนำระบบเครือข่ายเว็บแอปพลิเคชั่นตามลักษณะการใช้งาน วางระบบการเชื่อมต่อของเซอร์เวอร์และฐานข้อมูล ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเครือข่ายสำหรับ Development และ Deployment…

2 August 2016 | 7:48 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments