Web Programmer ด่วนมาก 1.เขียนโปรแกรมบนเว็บตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสนับสนุนเว็บไซต์ภายในและภายนอก 3.พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว้บไซต์ 4.ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ / Web Support

หางาน งานใหม่ Web Programmer ด่วนมาก 1.เขียนโปรแกรมบนเว็บตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสนับสนุนเว็บไซต์ภายในและภายนอก 3.พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว้บไซต์ 4.ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ / Web Support

บางซื่อ, กรุงเทพฯ – ) 6.สวัสดิการรักษาพยาบาล 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8. โบนัสประจำปี 9.สินเชื่อสวัสดิการ (บุคคล) 10.สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง : Web Programmer ด่วนมาก ! รายละเอียดของงาน 1.เขียนโปรแกรมบนเว็บตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสนับสนุนเว็บไซต์ภายในและภายนอก 3.พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว้บไซต์ 4.ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ / Web Support สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม…”บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด “เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลากหลาย 1. บริการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ โดย มีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากถึงสองหมื่นกว่า รายต่อปี ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. ด้านสิ่งพิมพ์ – ผลิต และจำหน่ายหนังสือวิชาก…

7 August 2015 | 10:13 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments