Web Service Developer [Front-end] (HTML/CSS/JS)

รับสมัครงาน มองหางาน Web Service Developer [Front-end] (HTML/CSS/JS)

Donuts Bangkok Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ขาเกี่ยวกับ IT, Computer Science หรือ Computer Engineering มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML, CSS, Javascript หรือเชี่ยวชาญภาษาอื่นๆ เช่น C#, C++, Objective-C, Java Framework: jQuery, Laravel 5, Angular JS, Bootstrap และอื่นๆ มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน Git (หากมีความรู้ด้าน Server (PHP), Network, Database ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถวางดีไซน์เว็บตามที่กำหนดไว้ได้ มีแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานด้านเว็บเซอร์วิส รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ได้เร็ว และสามารถค้นค…Responsibilities หน้าที่ของ Web Service Developer ของเราก็คือ…. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Front-end ในเชิงธุรกิจ รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการใช้งานและแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์ จัดการดูแลการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Client / Server สามารถจัดการระบบ Server ได้ ทำงานเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็กต์ทีม ช่วยคิด วางแผน ดำเนินงานพร้อมกับทีมเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย Qualifications อายุ: ประมาณ 22-30 ปี (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน) การศึกษา: ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สา…

9 November 2016 | 8:45 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments